Query a mutace

Níže je seznam všech query a mutací, které můžete na našem API používat.

V ukázce jsou // komentáře pro okomentování jednotlivých částí kódu. Před spuštěním dotazu je odebrte, jinak volání dotazu do API skončí chybou.

Také můžete používat vlastní měnu (pokud se tedy nejedná o testovací prostředí, kde některé brány povolují pouze určitou měnu).

 Gateway Action (mutation)

Spuštění události pomocí platební brány:

mutation gatewayAction($input: GatewayActionMutationInput!) {
 gatewayAction(input: $input) {
  result {
   status
   description
   data
  }
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "braintree",
  "action": "clientToken",
  "parameters": {}
 }
}

Adyen

Získej detail platby

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "adyen",
  "action": "paymentDetails",
  "parameters": {
   "details": {
    "MD": "", //given from Pay mutation
    "PaRes": "" //given from Pay mutation
   },
   "paymentData": "" //optional
  }
 }
}

Získej platební metody

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "adyen",
  "action": "paymentMethods",
  "parameters": {
   "countryCode": "CZ", //optional
   "channel": "", //optional
   "amount": { //optional
    "currency": "EUR",
    "value": "1000"
   }
  }
 }
}

Získej výsledek platby

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "adyen",
  "action": "paymentResult",
  "parameters": {
   "payload": "" //given from Pay mutation
  }
 }
}

Braintree

Vytvoř uživatelský token

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "braintree",
  "action": "clientToken",
  "parameters": {
   "customerId": "123" //optional ID from gateway
  }
 }
}

PayU

Získej seznam všech platebních metod

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "action": "payMethods",
  "parameters": {
   "lang": "en" //optional
  }
 }
}

Ukonči platbu

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "action": "cancel",
  "parameters": {
   "orderId": "xxx" //returned id from gateway after Pay mutation
  }
 }
}

Získej informace o platbě

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "action": "retrieve",
  "parameters": {
   "orderId": "xxx" //returned id from gateway after Pay mutation
  }
 }
}

Získej informace o transakci

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "action": "retrieveTransaction",
  "parameters": {
   "orderId": "xxx" //returned id from gateway after Pay mutation
  }
 }
}

Změň stav objednávky

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "action": "statusUpdate",
  "parameters": {
   "orderId": "xxx", //returned id from gateway after Pay mutation
   "orderStatus": "COMPLETED" //or REJECTED
  }
 }
}

Stripe

Načti poplatek

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "stripe",
  "action": "chargeRetrieve",
  "parameters": {
   "id": "" //ID given from gateway
  }
 }
}

Pay (mutation)

Zaplať pomocí platební brány:

mutation pay($input: PayMutationInput!) {
 pay(input: $input) {
  result {
   status
   description
   data
  }
 }
}

s proměnnými:

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "braintree",
  "payment": "nonce",
  "orderId": "AB012345",
  "parameters": {
   "amount": 10,
   "nonce": "fake-valid-nonce"
  }
 }
}

Adyen

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "adyen",
  "payment": "payments",
  "orderId": "1977200894",
  "parameters": {
   "paymentMethod": "", //data from JS gateway plugin
   "returnUrl": "https://www.example.com/successful-payment",
   "amount": {
    "currency": "EUR",
    "value": 10000
   }
  }
 }
}

Braintree

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "braintree",
  "payment": "nonce",
  "orderId": "1977200894",
  "parameters": {
   "amount": "10000",
   "nonce": "", //nonce from JS gateway plugin
   "customer": { //optional
    "firstName": "John",
    //...
   },
   "billing": { //optional
    "firstName": "John",
    //...
   },
   "shipping": { //optional
    "firstName": "John",
    //...
   }
  }
 }
}

PayU

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "pay_u",
  "payment": "order",
  "orderId": "1977200894",
  "parameters": {
   "continueUrl": "https://www.example.com/successful-payment",
   "currencyCode": "PLN",
   "totalAmount": "10000",
   "products": [
    {
     "name": "Red t-shirt",
     "unitPrice": "10000",
     "quantity": 1
    }
   ],
   "buyer": { //optional
    "email": "john.doe@example.com",
    "phone": "123123123",
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe",
    "language": "en"
   },
   "delivery": { //optional
    "recipientName": "John Doe",
    "recipientEmail": "john.doe@example.com",
    "recipientPhone": "123123123",
    "street": "Rybná 123",
    "postalBox": "",
    "postalCode": "11100",
    "city": "Prague",
    "state": "Czech Republic",
    "countryCode": "CZ"
   },
   "payMethod": { //optional
    "type": "PBL", //or "CARD_TOKEN", "INSTALLMENTS"
    "value": "c" //see GatewayAction "payMethods"
   }
  }
 }
}

Stripe

{
 "input": {
  "token": "Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza",
  "environment": "sandbox",
  "gateway": "stripe",
  "payment": "charge",
  "orderId": "1977200894",
  "parameters": {
   "amount": "10000",
   "currency": "EUR",
   "source": "" //source from JS gateway plugin
  }
 }
}

 

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.