Integrace Braintree

Nejdříve se musíte zaregistrovat. Registrace je provedena na testovacím prostředí, které je zdarma. Pro produkční účely se musíte zaregistrovat na produkčním prostředí.

Jakmile dokončíte registraci, vytvořte soubor index.html a zkopírujte do něj kompletní kód ukázky v sekci níže.
Celý soubor interaktivní ukázky naleznete v repozitáři  Apicart Payments na Githubu.

Jak to funguje

Abychom mohli začít používat Apicart Payments a Braintree platební bránu, je potřeba načíst závislosti.

<!-- Braintree Dependencies -->
<script src="https://js.braintreegateway.com/web/dropin/1.22.1/js/dropin.min.js"></script>
<script src="https://www.paypalobjects.com/api/checkout.js" data-version-4></script>

<!-- Apicart Dependencies -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@apicart/core-sdk@1.0.0-alpha6/dist/core.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@apicart/payments-sdk@1.0.0-alpha6/dist/payments.js"></script>

Následně se přepneme na vývojové prostředí.

Apicart.setDevEnv();

Před odesláním platby je potřeba inicializovat Apicart Payments.

const payments = new Apicart.Payments({
 token: 'Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza'
});

Pro inicializaci braintree je potřeba přidat základní HTML strukturu.

<div class="braintree-container-wrapper">
 <div class="braintree-container"></div>
 <p>
  <button class="braintree-submit-payment btn btn-primary btn-lg">Submit payment</button>
 </p>
</div>

Nyní můžeme inicializovat Braintree widget a odeslat platbu.

const initBraintree = async (e) => {
 const response = await payments.gatewayAction('braintree', 'clientToken');

 if (response.status === 'DONE') {
  braintree.dropin.create({
   authorization: response.data.clientToken,
   container: '.braintree-container',
   paypal: {
    flow: 'vault'
   }
  }, function (createErr, instance) {
   document.querySelector('.braintree-submit-payment').addEventListener('click', () => {
    instance.requestPaymentMethod((requestPaymentMethodErr, payload) => {
     if (requestPaymentMethodErr) {
      alert('Payment failed. Error "' + requestPaymentMethodErr + '"');
      return;
     }

     sendPayment(payload.nonce);
    });
   });
  });

 } else {
  alert('Error during the payment: ' + response.description);
 }
};

const sendPayment = async (paymentNonce) => {
 const variableSymbol = '123';

 const response = await payments.pay('braintree', 'nonce', variableSymbol, {
  amount: 10,
  nonce: paymentNonce,
  customer: {
   email: 'test@example.com',
   firstName: 'John',
   lastName: 'Doe'
  }
 });

 if (response.status === 'DONE') {
  alert('Your order was successfully paid.');
  window.location.href = window.location.href;

 } else {
  alert('Error during the payment: ' + response.description);
 }
};

initBraintree();

 

Kompletní kód

Níže je kompletní kód skládající se z kousků kódu výše.

<!-- Braintree Dependencies -->
<script src="https://js.braintreegateway.com/web/dropin/1.22.1/js/dropin.min.js"></script>
<script src="https://www.paypalobjects.com/api/checkout.js" data-version-4></script>

<!-- Apicart Dependencies -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@apicart/core-sdk@1.0.0-alpha6/dist/core.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@apicart/payments-sdk@1.0.0-alpha6/dist/payments.js"></script>

<!-- Braintree widget -->
<div class="braintree-container-wrapper">
 <div class="braintree-container"></div>
 <p>
  <button class="braintree-submit-payment btn btn-primary btn-lg">Submit payment</button>
 </p>
</div>

<script>
 Apicart.setDevEnv();
 const payments = new Apicart.Payments({
  token: 'Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza'
 });

 const initBraintree = async (e) => {
  const response = await payments.gatewayAction('braintree', 'clientToken');

  if (response.status === 'DONE') {
   braintree.dropin.create({
    authorization: response.data.clientToken,
    container: '.braintree-container',
    paypal: {
     flow: 'vault'
    }
   }, function (createErr, instance) {
    document.querySelector('.braintree-submit-payment').addEventListener('click', () => {
     instance.requestPaymentMethod((requestPaymentMethodErr, payload) => {
      if (requestPaymentMethodErr) {
       alert('Payment failed. Error "' + requestPaymentMethodErr + '"');
       return;
      }

      sendPayment(payload.nonce);
     });
    });
   });

  } else {
   alert('Error during the payment: ' + response.description);
  }
 };

 const sendPayment = async (paymentNonce) => {
  const variableSymbol = '123';

  const response = await payments.pay('braintree', 'nonce', variableSymbol, {
   amount: 10,
   nonce: paymentNonce,
   customer: {
    email: 'test@example.com',
    firstName: 'John',
    lastName: 'Doe'
   }
  });

  if (response.status === 'DONE') {
   alert('Your order was successfully paid.');
   window.location.href = window.location.href;

  } else {
   alert('Error during the payment: ' + response.description);
  }
 };

 initBraintree();
</script>

Konfigurace platební brány Braintree

Pokud si zkopírujete kompletní kód výše do souboru index.html mezi tagy <body></body> a otevřete ho v prohlížeči (musíte být alespo na http://localhost, jinak PayU vaše requesty zablokuje) měli byste vidět platební formulář.

Veškeré odeslané platby z tohoto formuláře používají Apicart Sandbox tokeny. Abyste mohli používat svoje tokeny a vidět své statistiky v administraci Braintree, je potřeba si nastavit platební metody u nás v adminu.

Takže si pojďme přidat platební metodu Braintree.

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.