Instalace

Nejdříve se musíte zaregistrovat. Registrace je provedena na testovacím prostředí, které je zdarma. Pro produkční účely se musíte zaregistrovat na produkčním prostředí.

V této ukázce si ukážeme implementaci platební brány PayU. Můžete ale použít i platební brány Adyen, Braintree a Stripe.

Jakmile dokončíte registraci, vytvořte soubor index.html a zkopírujte do něj kompletní kód ukázky v sekci níže.
Celý soubor interaktivní ukázky naleznete v repozitáři  Apicart Payments na Githubu.

Kód z interaktivní ukázky

První část kódu je formulář, ze kterého získáváme data do requestu na platební bránu. Je zde pouze pro interaktivitu a data můžete získat odkudkoliv, klidně i z proměnné přímo v javascriptu, přes vaše API apod. 

<form class="payment-form">
 <p class="form-group">
  <label for="price" class="">Price:</label>
  <input type="number" name="price" value="100" min="0" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="firstName" class="">First name:</label>
  <input type="text" name="firstName" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="lastName" class="">Last name:</label>
  <input type="text" name="lastName" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="email" class="">Email:</label>
  <input type="email" name="email" class="form-control" required>
 </p>
 <p><input type="submit" value="Pay now" class="btn btn-primary"></p>
</form>

Abychom mohli komunikovat s API Apicart Payments, je potřeba vložit do stránky potřebné skripty. @apicart/payments-sdk slouží pro komunikaci s API a je závislé na @apicart/core-sdk. Je to z důvodu přístupu ke konfigurátoru, API komunikátoru apod. 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/apicart/packages-js@master/packages/core-sdk/dist/core.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/apicart/packages-js@master/packages/payments-sdk/dist/payments.js"></script>

Jelikož v této ukázce používáme testovací prostředí, je potřeba to před provedením skriptů nastavit.

Apicart.setDevEnv();

Jako další provedeme inicializaci SDK pro platby. To se provede pomocí vytvoření nového objektu s veřejným tokenem, který naleznete v administraci (o tom ale později).

const payments = new Apicart.Payments({
 token: 'Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza'
});

Jakmile je formulář odeslán, zavolá se callback, ve kterém se získají data z formuláže, vloží se do konfigurace budoucího requestu. Tento request se následně odešle k nám na API a mi ho pošleme dál na PayU API. Pokud odpověď ze serveru neobsahuje chyby, je zákazník přesměrován na platební bránu PayU.

const processForm = async (e) => {
 e.preventDefault();
 const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
 const currency = 'PLN'; // Na testovacím prostředí PayU povoluje pouze PLN
 const variableSymbol = '123';
 const itemPrice = formData.get('price');
 const unitPrice = itemPrice * 100; // Veškeré částky musí být vynásobeny 100
 let continueUrl = new URL(window.location.href); // Přesměrovávací url odeslaná do PayU, musí být validní. Tedy např. http://localhost Nemůže to být cesta k souboru.
 continueUrl.searchParams.append('orderResult', 'success');

 const response = await payments.pay('pay_u', 'order', variableSymbol, {
  continueUrl: continueUrl.toString(),
  currencyCode: currency,
  totalAmount: unitPrice,
  products: [
   {
    name: 'Example payment',
    unitPrice: unitPrice,
    quantity: 1
   }
  ],
  buyer: {
   email: formData.get('email'),
   firstName: formData.get('firstName'),
   lastName: formData.get('lastName')
  }
 });

 if (response.status === 'DONE') {
  window.location.href = response.data.redirectTo;
 } else {
  alert('Error during the payment: ' + response.description);
 }
};

form.addEventListener('submit', processForm);

Jakmile se stránka načte, zkontroluje se url, zda-li je v ní obsažen parametr orderResult. pokud ano, vyskočí modal ohledně úspešné platby. Pokud je v url parametr error, vyskočí chybová hláška s kódem.

const showPaidModal = () => {
 const actualUrl = new URL(window.location.href);
 const orderResultParameter = actualUrl.searchParams.get('orderResult');
 const errorFromGateway = actualUrl.searchParams.get('error');

 if (errorFromGateway) {
  alert('Your payment could not be processed: error code ' + errorFromGateway + '.');
 } else if (orderResultParameter && orderResultParameter === 'success') {
  alert('Your order was successfully paid.');
 } else {
  return;
 }

 actualUrl.searchParams.delete('error');
 actualUrl.searchParams.delete('orderResult');
 window.history.pushState({}, document.title, actualUrl.toString());
};

showPaidModal();

Kompletní kód ukázky

<form class="payment-form">
 <p class="form-group">
  <label for="price" class="">Price:</label>
  <input type="number" name="price" value="100" min="0" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="firstName" class="">First name:</label>
  <input type="text" name="firstName" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="lastName" class="">Last name:</label>
  <input type="text" name="lastName" class="form-control" required>
 </p>
 <p class="form-group">
  <label for="email" class="">Email:</label>
  <input type="email" name="email" class="form-control" required>
 </p>
 <p><input type="submit" value="Pay now" class="btn btn-primary"></p>
</form>

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/apicart/packages-js@master/packages/core-sdk/dist/core.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/apicart/packages-js@master/packages/payments-sdk/dist/payments.js"></script>
<script>
 Apicart.setDevEnv();
 const payments = new Apicart.Payments({token: 'Q84lNQyLl?nBGvKxxbcdc!nWFKEZrK?L_Is2r9IaOJo14ONbXw1SMlPIeptcaFza'});
 const form = document.querySelector('.payment-form');

 const processForm = async (e) => {
  e.preventDefault();
  const formData = new FormData(document.querySelector('form'));
  const currency = 'PLN'; // On the PayU testing environment, only PLN is enabled
  const variableSymbol = '123';
  const itemPrice = formData.get('price');
  const unitPrice = itemPrice * 100; // Every price must be mulitplied by 100
  let continueUrl = new URL(window.location.href); // this must be proper url (for example http://localhost). It cannot be a path to a file
  continueUrl.searchParams.append('orderResult', 'success');

  const response = await payments.pay('pay_u', 'order', variableSymbol, {
   continueUrl: continueUrl.toString(),
   currencyCode: currency,
   totalAmount: unitPrice,
   products: [
    {
     name: 'Example payment',
     unitPrice: unitPrice,
     quantity: 1
    }
   ],
   buyer: {
    email: formData.get('email'),
    firstName: formData.get('firstName'),
    lastName: formData.get('lastName')
   }
  });

  if (response.status === 'DONE') {
   window.location.href = response.data.redirectTo;
  } else {
   alert('Error during the payment: ' + response.description);
  }
 };

 const showPaidModal = () => {
  const actualUrl = new URL(window.location.href);
  const orderResultParameter = actualUrl.searchParams.get('orderResult');
  const errorFromGateway = actualUrl.searchParams.get('error');

  if (errorFromGateway) {
   alert('Your payment could not be processed: error code ' + errorFromGateway + '.');
  } else if (orderResultParameter && orderResultParameter === 'success') {
   alert('Your order was successfully paid.');
  } else {
   return;
  }

  actualUrl.searchParams.delete('error');
  actualUrl.searchParams.delete('orderResult');
  window.history.pushState({}, document.title, actualUrl.toString());
 };


 showPaidModal();
 form.addEventListener('submit', processForm);
</script>

Nastavení PayU platební metody

Pokud si zkopírujete kompletní kód výše do souboru index.html mezi tagy <body></body> a otevřete ho v prohlížeči (musíte být alespo na http://localhost, jinak PayU vaše requesty zablokuje) měli byste vidět platební formulář.

Veškeré odeslané platby z tohoto formuláře používají Apicart Sandbox tokeny. Abyste mohli používat svoje tokeny a svou platební bránu, je potřeba si nastavit platební metody u nás v adminu.

Takže si pojďme přidat platební bránu.

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.