Košík

Dotazy pro košíky slouží k získávání informací týkající se košíků a práci s daty v nich. Umožňuje napřř přidávat a odebírat produkty z košíku.

V ukázce jsou // komentáře pro okomentování jednotlivých částí kódu. Před spuštěním dotazu je odebrte, jinak volání dotazu do API skončí chybou.

Dotazy

Získej informaci o košíku

Získej specifickou informaci

query findCart($input: FindCartQueryInput!){
 findCart(input: $input) {
  cart {
   items {
    quantity
    item{externalId, name, price, dataUrl} 
    parameters{key,value}
   }
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

nebo všechny informace:

query findCart($input: FindCartQueryInput!){
 findCart(input: $input) {
  cart {
   all
  }
 } 
}

Proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__"
 }
}

Získej košík specifického zákazníka

query getCustomerCart($input: GetCustomerCartQueryInput!){
 getCustomerCart(input: $input) {
  cart {
   hash
   state{code}
   customer{hash}
   items {
    quantity
    item{externalId, name, price}, 
    parameters{key,value}
   } 
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__",
  "customerHash": "__CUSTOMER_HASH__"
 }
}

Mutace

Synchronizace košíku

mutation fullCartSynchronization($input: FullCartSynchronizationMutationInput!){
 fullCartSynchronization(input: $input) {
  result
 } 
}

proměnné:

{
 "input": { 
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cart": {
   "hash": "__CART_HASH__",
   "state": "active",
   "customerHash": "__CUSTOMER_HASH__",
   "items": [
    {
     "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0001.json",
     "quantity": 3,
      "parameters": {
       "is_gift": true
      }
    }, 
    {
     "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json",
     "quantity": 1,
     "parameters": {
      "discount": 5
     }
    }
   ],
   "parameters": {
    "externalId": 456,
    "billingAddress": {
     "firstName": "John",
     "lastName": "Doe",
     "streetAndNumber": "Long street 334/20",
     "zip": 11001,
     "city": "Prague",
     "email": "john.doe@gmail.com"
    },
    "shippingAddress": {
     "firstName": "John",
     "lastName": "Doe",
     "streetAndNumber": "Long street 334/20",
     "zip": 11001,
     "city": "Prague",
     "email": "john.doe@gmail.com"
    },
    "paymentMethod": {
     "id": 1
    },
    "shippingMethod": {
     "id": 1
    }
   }
  }
 }
}

 

Přidávání položek

mutation addCartItems($input: AddCartItemsMutationInput!){
 addCartItems(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__",
  "items": [
   {
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json",
    "quantity": 3
   }, 
   {
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0003.json",
    "quantity": 1,
    "parameters": {
     "is_gift": true
    }
   }
  ]
 }
}

Odebírání položek

mutation removeCartItems($input: RemoveCartItemsMutationInput!){
 removeCartItems(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__",
  "items": [
   { // remove only one piece
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0001.json", 
    "quantity": 1
   },
   {	// remove whole item
    "dataUrl": "https://sandbox.apicart.net/data/product/0002.json"
   }
  ]
 }
}

Přidávání parametrů

mutation addCartParameters($input: AddCartParametersMutationInput!){
 addCartParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__",
  "parameters": {
   "externalId": 4545,
   "shippingAddress": {
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe"
   },
   "paymentMethod": {
    "id": 1
   }
  }
 }
}

Odebírání parametrů

mutation removeCartParameters($input: RemoveCartParametersMutationInput!){
 removeCartParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH_",
  "parameters": [
   "billingAddress", "paymentMethod", "externalId"
  ]
 }
}

Ukončení košíku a vytvoření objednávky

mutation finishCart($input: FinishCartMutationInput!){
 finishCart(input: $input) {
  order {
   hash
   variableSymbol
   items {
    all
   }
  }
 }
}

proměnné

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "cartHash": "__CART_HASH__"
 }
}

 

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.