Objednávka

Dotazy pro objednávku slouží pro získávání informace o objednávkách.

V ukázce jsou // komentáře pro okomentování jednotlivých částí kódu. Před spuštěním dotazu je odebrte, jinak volání dotazu do API skončí chybou.

Dotazy

Získej informace o objednávce

query findOrder($input: FindOrderQueryInput!){
 findOrder(input: $input) {
  order {
   hash
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "orderHash": "__ORDER_HASH__"
 }
}

Mutace

Změň stav objednávky

mutation changeOrderState($input: ChangeOrderStateMutationInput!){
 changeOrderState(input: $input) {
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_PRIVATE_TOKEN_HERE__",
  "orderHash": "__ORDER_HASH__",
  "orderStateCode": "paid"
 }
}

Přidávání parametrů

mutation addOrderParameters($input: AddOrderParametersMutationInput!){
 addOrderParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_PRIVATE_TOKEN_HERE__",
  "orderHash": "__ORDER_HASH__",
  "parameters": {
   "externalId": 4545,
   "billingAddress": {
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe",
    "zip": 11001
   },
   "shippingAddress": {
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe",
    "zip": 11001,
    "city": "Prague"
   },
   "paymentMethod": {
    "id": 1
   },
   "shippingMethod": {
    "id": 1
   }
  }
 }
}

Odebírání parametrů

mutation removeOrderParameters($input: RemoveOrderParametersMutationInput!){
 removeOrderParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_PRIVATE_TOKEN_HERE__",
  "orderHash": "__ORDER_HASH",
  "parameters": [
   "billingAddress", "paymentMethod", "externalId"
  ]
 }
}

 

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.