Zákazník

Dotazy pro zákazníka slouží k získávání informací a práci s informacemi o zákazníkovi. Umožňuje napřř přidávat a odebírat parametry jako je adresa, jméno apod.

V ukázce jsou // komentáře pro okomentování jednotlivých částí kódu. Před spuštěním dotazu je odebrte, jinak volání dotazu do API skončí chybou.

Dotazy

Získej informaci o zákazníkovi

query findCustomer($input: FindCustomerQueryInput!){
 findCustomer(input: $input) {
  customer {
   hash
   parameters{key,value}
  }
 } 
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "customerHash": "__CUSTOMER_HASH__"
 }
}

Mutace

Synchronizace vytvořeného zákazníka

mutation fullCustomerSynchronization($input: FullCustomerSynchronizationMutationInput!){
 fullCustomerSynchronization(input: $input) {
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "customer": {
   "hash": "__CUSTOMER_HASH__",
   "state": "active",
   "parameters": {
    "externalId": 11,
    "is_internal": true,
    "is_vip": "no"
   }
  }
 }
}

Přidávání parametrů

mutation addCustomerParameters($input: AddCustomerParametersMutationInput!){
 addCustomerParameters(input: $input) {
  message
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "customerHash": "__CUSTOMER_HASH__",
  "parameters": {
   "externalId": "ABC123",
   "billingAddress": {
    "firstName": "john",
    "lastName": "Doe",
    "zip": 11001
   },
   "shippingAddress": {
    "firstName": "John",
    "lastName": "Doe",
    "zip": 11001,
    "city": "Prague"
   },
   "is_vip": false,
   "is_internal": true
  }
 }
}

Odebírání parametrů

mutation removeCustomerParameters($input: RemoveCustomerParametersMutationInput!){
 removeCustomerParameters(input: $input) {
  result
 }
}

proměnné:

{
 "input": {
  "token": "__YOUR_STORE_TOKEN_HERE__",
  "customerHash": "__CUSTOMER_HASH__",
  "parameters": [
   "is_vip", "shippingAddress", "externalId"
  ]
 }
}

 

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.