Instalace Vue komponent

Apicart Vue.js komponenty mohou být nainstalovány pomocí Npm, Yarnu nebo nalinkovány přes CDN. Abyste mohli začít používat naše komponenty, je pořeba nainstalovat Vue.js, VueI18n a závislosti pro vývoj.

 NPM

npm i vue
npm i vue-i18n
npm i @apicart/core-sdk
npm i @apicart/store-sdk
npm i @apicart/payments-sdk
npm i @apicart/vue-components
npm i @apicart/web-components-localization

Yarn

yarn add vue
yarn add vue-i18n
yarn add @apicart/core-sdk
yarn add @apicart/store-sdk
yarn add @apicart/payments-sdk
yarn add @apicart/vue-components
yarn add @apicart/web-components-localization

CDN

Doporučujeme používat jsDelivr ale můžete použít jakékoliv CDN chcete.

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.