Kategorie

Vue.js komponenta pro kategorii vykresluje všechny produkty obsažené v konfiguraci. Pokud vytvoříte zanořené sekce, tak vykreslí i kategorie a jejich produkty bude načítat asynchronně po zobrazení kategorie.

Minimální nastavení

Nastavení se sekcemi

Použití v Node.js

<template>
  <apicart-category />
</template>

<script>
import { ApicartSkeletonBundleSdk, ApicartCategory } from '@apicart/vue-components/lib';

ApicartSkeletonBundleSdk.configure({
 vueComponentsTranslator: {
  actualLocale: 'en',
  localization: {
   en: {
    categories: {
     clothes: {
      title: 'The most beautiful clothes',
      description: "The most beautiful t-shirts.",
      menu: 'T-shirts',
      new: {
       title: 'New collection',
       description: "T-shirts from our new collection.",
       menu: 'New collection'
      },
      discount: {
       title: 'Discounted t-shirts',
       description: "The most popular T-shirts for half price",
       menu: 'Discount'
      }
     }
    }
   }
  }
 },
 vueComponents: {
  category: {
   products: {
    list: {
     clothes: {
      new: [
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/01/1.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/02/2.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/03/3.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/04/4.json',

      ],
      discount: [
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/04/4.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/03/3.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/02/2.json',
       'https://cdn.apicart.dev/external/wlhv1egho2u4p0e0nkne2mks7f9btigi/data/01/1.json',
      ]
     }
    }
   }
  }
 }
});

export default {
 components: {
  ApicartCategory
 }
}
</script>

 

Vytvořte si e-shop do 5 minut

Zkuste to. Je to zdarma.